To piger ligger foran campingvogn

Projekter

Foto: Kjetil Løthe

Hos Destination Nord arbejder vi med destinationsudvikling gennem en række projekter og strategiske indsatser i tæt samarbejde med vores turismeaktører. Her kan du få et overblik over vores nuværende og afsluttede udviklingsprojekter, netværk og andre samarbejdsindsatser.

Afsluttede projekter

Netværk

Hos Destination Nord arbejder vi aktivt med det strategiske pejlemærke at ”vi byder op til dans”, og en central del af vores destinationsudviklingsindsats udgøres af tæt sparring, dialog og samarbejde med vore turistaktører og samarbejdspartnere, både gennem klynger og 1:1. I den forbindelse etablerer vi partnernetværk inden for følgende temaer:

  • Hoteller
  • Lystbådehavne/kyst

Andre samarbejder

Her kan du læse om Destination Nords øvrige indsatser, som alle har det tilfælles, at de er baseret på tæt samarbejde med destinationens aktører såsom erhvervslivet, frivillige og foreningslivet, og lokale, regionale eller nationale aktører.

  • Kompetenceudviklingsforløb med UCN
  • Hærvejen
  • Kulturkort

Udbud

Kontakt

Læs mere