Mor, barn og hund på Skagen Strand

HIT – Hub for Innovation in Tourism

Foto: Mette Johnsen

Hub for Innovation in Tourism (HIT) er et projektsamarbejde mellem de nationale udviklingsselskaber Dansk Kyst- og Naturisme, MeetDenmark og Dansk Storbyturisme.

Her inviteres iværksættere og startups med til et fire måneders forløb med fokus på kompetenceudvikling. Gennem forløbet vil deltagerne udvikle og teste og får kompetencer til vækst og skalering. Formålet med projektet er at fremme iværksætteri i turisme.

Projektet har fem hovedaktiviteter:

  • Rekruttering og screening
  • Vejledning og rådgivning
  • Udfordringer i vidensmiljøer
  • Kompetencer til vækst og skalering
  • Partnerskaber mellem iværksættere og vidensinstitutioner

Projektets udbytte for dig som aktør:

Projektet vil give iværksætterne styrkede kompetencer, klæde dem på til at arbejde løsningsorienteret og dygtiggøre dem til i forhold til at løse konkrete udfordringer i turismebranchen, som dermed vil være til gavn for Destination Nords aktører.

Tidsperiode

Projektet afvikler forløb frem til medio 2023.

Bevillingsgiver

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (REACT-EU midler).

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Rebekka Schlippe
Kontaktperson

Head of Marketing & Development

rs@destination-nord.dk