Gå til indhold

  

Velkommen til 
Destination Nord

Frederikshavn, Brønderslev, Læsø og Aalborg Kommune har i fællesskab etableret destinationsselskabet Destination Nord, som har til opgave at varetage destinations-udvikling, gæsteservice samt markedsføring for det nye destinationsselskab.

Destination NORD

Foto:Nicolas Cho Meier

NORDvendt 2022 mockup

Ny udgave af Nordvendt

Nordvendt tager pulsen på turismen og formidler data og prognoser om turismens udvikling i Destination Nord.

Strategi 2021 - 2023

En ny ambitiøs strategi fra det tværkommunale destinationsselskab Destination NORD skal sætte skub i turismeudviklingen i Nordjylland og skaffe 3.000 nye arbejdspladser inden udgangen af 2030.

 

I Destination NORD vil vi meget mere end bare turisme. Sammen vil vi skabe et nyt fyrtårn, som tiltrækker turister fra nær og fjern og skaber værdifulde arbejdspladser til gavn for både vores byer, købstæder, landsbyer og landområder. Vi gør det ved at udnytte de styrker som fællesskabet skaber og sætter bæredygtighed i højsædet.

Destination NORD stategi 2021 - 2023

Klik på billedet for at se strategien.

Vi har en perfekt profil med tre stærke forretningsområder inden for kyst- og natur-, storby- og erhvervsturisme, turisme hele året og en infrastruktur, som gør det nemt for både danske og udenlandske gæster at komme hertil og komme rundt.

Fællesskabet giver os mulighed for både at styrke det vi kan i hver kommune og få mere af det hele ved at samarbejde. Vi er allerede Porten til Norden, men vi vil også tiltrække gæster fra Syd, Øst og Vest.

Vi er en ny destination. Det kalder på samarbejde på tværs af erhvervet, kommunegrænser, andre geografier og oplevelsestemaer. Med denne strategi i hånden går vi i gang med at skabe resultater, der kan måles.

2,6 mio.

Overnatninger i 2019

9.633

Turismeskabte jobs i 2018

7,5 mia.

Turismeomsætning i 2018

Børn på stranden

Foto:Mette Johnsen

Mød os her: