Gå til indhold

  

Velkommen til 
Destination Nord

Frederikshavn, Brønderslev, Læsø og Aalborg Kommune har i fællesskab etableret destinationsselskabet Destination Nord, som har til opgave at varetage destinations-udvikling, gæsteservice samt markedsføring for det nye destinationsselskab.

Destination NORD

Læs den nyeste udgave af Nordvendt

Læs seneste udgave af Nordvendt

- hvor vi tager pulsen på turismen og formidler data og prognoser om turismens udvikling i Destination Nord.

Foto: Destination NORD

Strategi 2021 - 2023

En ny ambitiøs strategi fra det tværkommunale destinationsselskab Destination NORD skal sætte skub i turismeudviklingen i Nordjylland og skaffe 3.000 nye arbejdspladser inden udgangen af 2030.

 

I Destination NORD vil vi meget mere end bare turisme. Sammen vil vi skabe et nyt fyrtårn, som tiltrækker turister fra nær og fjern og skaber værdifulde arbejdspladser til gavn for både vores byer, købstæder, landsbyer og landområder. Vi gør det ved at udnytte de styrker som fællesskabet skaber og sætter bæredygtighed i højsædet.

Destination NORD stategi 2021 - 2023

Klik på billedet for at se strategien.

Vi har en perfekt profil med tre stærke forretningsområder inden for kyst- og natur-, storby- og erhvervsturisme, turisme hele året og en infrastruktur, som gør det nemt for både danske og udenlandske gæster at komme hertil og komme rundt.

Fællesskabet giver os mulighed for både at styrke det vi kan i hver kommune og få mere af det hele ved at samarbejde. Vi er allerede Porten til Norden, men vi vil også tiltrække gæster fra Syd, Øst og Vest.

Vi er en ny destination. Det kalder på samarbejde på tværs af erhvervet, kommunegrænser, andre geografier og oplevelsestemaer. Med denne strategi i hånden går vi i gang med at skabe resultater, der kan måles.

2,6 mio.

Overnatninger i 2019

9.633

Turismeskabte jobs i 2018

7,5 mia.

Turismeomsætning i 2018

Erhvervsstrategi

Destination NORDs erhvervsstrategi omfatter den del af turismen, hvor man rejser til destinationen for at arbejde, foretage forretningsbesøg eller deltage i sportskonkurrencer, kongresser, messer mv.

”Meget mere end bare erhvervsturisme” er titlen på strategien, der tager udgangspunkt i destinationens to stærke dynamoer – Frederikshavn og Aalborg – og et oplevelsesmæssigt stærkt bagland samt erhvervsmæssige styrkepositioner.

Erhvervs- og mødeturismen i destinationen udgør 25 % af den samlede turismeomsætning eller ca. 1,9 mia. kr. Omkring 33 % af omsætningen kommer fra udenlandske erhvervsrejsende.

Destination NORD erhvervsstrategi mockup

Foto:Destination NORD

Børn på stranden

Foto:Mette Johnsen

Mød os her: