Vi tilslutter os UN Global Compact

Som en del af vores arbejde med og engagement i bæredygtighed og ansvarlig forretningspraksis har vi valgt at forpligte os til FN's Global Compact og deres ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og anti-korruption.

Vores tilslutning til FN's Global Compact er særligt relevant inden for turistbranchen, hvor social- og miljømæssig bæredygtighed og etisk forretningsadfærd spiller en stadig vigtigere rolle. Ved at integrere UN Global Compacts principper i vores interne arbejde og i samarbejdet med turistaktørerne i Destination NORD, stræber vi efter at skabe et mere retfærdigt, sikkert og bæredygtigt miljø for vores egne ansatte, turismeerhvervet og samfundet som helhed.

Gennem vores engagement i FN's Global Compact forpligter vi os til at fremme menneskerettigheder, sikre anstændige arbejdsforhold, beskytte miljøet og bekæmpe korruption i alle aspekter af vores virke. Dette vil ikke kun styrke vores omdømme som en ansvarlig virksomhed men også bidrage til at forme en mere bæredygtig og inkluderende turistindustri.

Vi ser frem til at fortsætte arbejdet med ansvarlighed sammen med FN's Global Compact og vores partnere i turismebranchen. Sammen kan vi gøre en positiv forskel og skabe en mere bæredygtig fremtid for alle.

Læs mere her

UN Global Compact

Foto:UN Global Compact

UN Global Compact