Om Destination Nord

Frederikshavn, Brønderslev, Læsø og Aalborg Kommune har etableret et fælles destinationsselskab, som har til opgave at varetage destinationsudvikling, gæsteservice og markedsføring i denne geografi.

Kommunerne har i fællesskab etableret et fælles strategisk udgangspunkt for hele destinationen, der skal være med til at gøre destinationen til en af de mest attraktive og førende i Danmark.

Med en fælles indsats vil kommunerne skabe en stærk akse mellem Aalborg i syd og Skagen i nord og hele det mellemliggende og sammenhængende ø- og østkystprodukt. Kommunerne vil på den måde komplementere og understøtte hinandens turismestrategiske indsatser inden for kyst-, natur-, krydstogt-, storby- og erhvervsturisme. Det sker gennem tværgående samarbejder mellem destinationsselskabet, nationale turismeorganer, lokale kommercielle og ikke-kommercielle aktører og selvfølgelig kommunerne selv.

Det fælles destinationsselskab skal sikre en stærk destination, der kan klare sig i den internationale konkurrence om turisterne og sikre at, turismen fortsat bidrager til at skabe vækst, beskæftigelse og gode oplevelser for gæsterne i det nordjyske.

Det øverste organ i Destination Nord er en bestyrelse på ni personer. Medlemmerne af bestyrelsen er de fire borgmestre, fire repræsentanter fra erhvervslivet fordelt på de fire kommuner samt en professionel bestyrelsesformand.

Bestyrelsen for Destination Nord:

Karsten Madsen, advokat Hjulmand og Kaptain – bestyrelsesformand
Finn Rosenqvist, erhvervsrepræsentant Aalborg – næstformand
Lasse Frimand Jensen, borgmester Aalborg Kommune
Birgit Hansen, borgmester Frederikshavn Kommune
Mikael Klitgaard, borgmester Brønderslev Kommune
Tobias Birch Johansen, borgmester Læsø Kommune
Marianne Bredevang, erhvervsrepræsentant, Frederikshavn Kommune
Gitte Lunde Andresen, erhvervsrepræsentant Brønderslev Kommune
Jens Rulle, erhvervsrepræsentant Læsø Kommune