Kunsten i Aalborg

Kickstart Kulturturismen 2.0

Foto: Mathies Jespersen

Projekt Kickstart Kulturturismen 2.0 sætter fokus på storbyernes kulturoplevelser og hjælper kulturinstitutioner med forretnings- og produktudvikling i kølvandet på Covid-19-pandemien.

Projekt Kickstart Kulturturismen 2.0 sætter fokus på storbyernes kulturoplevelser og hjælper kulturinstitutioner med forretnings- og produktudvikling i kølvandet på Covid-19-pandemien.

Hovedformålet er at øge turisternes kulturforbrug i de fire store byer, så det samtidig sker på en tryg og sikker måde. Projektet Kickstart Kulturturismen 2.0 sker i forlængelse af Kickstart Kulturturismen, som blev afsluttet i september 2021 med en række resultater og produkter. Projektets aktiviteter løber i to spor.

Det første spor består af i alt tre indsatser. Første indsats er en digital værktøjskasse, hvor værktøjer, cases og metoder stilles til rådighed på et site, der er inspireret af www.tourismculturelab.com. I den anden fortsættes der med at gennemføre tematiserede live-udsendelser, hvor der vil blive sendt live fra udvalgte kulturinstitutioner. Tredje og sidste indsats vil bestå af push-kampagner i forlængelse af ovenstående. Push-kampagnerne vil bl.a. bestå af nyhedsbreve og kampagner.

Det andet spor vil have fokus på forretnings- og produktudvikling, så de gode tiltag og idéer fra Kickstart Kulturturismen besvares og videreudvikles i en post-Corona-kontekst. Konkret vil der blive arbejdet med skalering af de eksisterende Kultur-Test-Labs, være Call for nye Kultur-Test-Labs og sidst, men ikke mindst, skal alle test-labs samles med det formål at dele viden, metoder og værktøjer på tværs.

Projektets udbytte for dig som aktør:

Destination Nord vil i projektet samarbejde med kulturinstitutioner i destinationens geografi, som har søgt ind på deltagelse i projektet, og bidrage til sparring og vidensdeling med det formål, at deltager-virksomhederne får støtte til at afsøge og udvikle nye forretningsidéer og produkter, der kan lokke flere besøgende til. Efterfølgende vil effekterne og resultaterne af projektets løsninger blive delt vidt og bredt, så du som aktør kan få best-practice eksempler, inspiration og støtte til at udvikle din egen (kultur)virksomhed.

Tidsperiode:

1. september 2021 til 1. maj 2023

Bevillingsgiver:

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Julie Holm Nielsen
Kontaktperson

Business Developer