Jyske Ås i Nordjylland

Bæredygtig destinationsudvikling gennem internationale styrkepositioner

Foto: Mette Johnsen

Med afsæt i Destination Nords strategi og derigennem identificerede internationale styrkepositioner, er formålet at styrke arbejdet med bæredygtig destinationsudvikling. Projektet har tilmed til formål at styrke konsolideringen af Destination Nord som destinationsselskab.

Projektets aktiviteter har fokus på at løfte og understøtte turismeerhvervet både på den korte bane post COVID-19 og på længere sigt. Projektet inkluderer en række partnere bestående af både lokale, regionale og nationale aktører, der skal bidrage med specialiseret viden inden for turisme, kunst, kultur, erhvervsudvikling, transport og mobilitet, grønne teknologier, markedsføring og uddannelse. Projektet rummer fem aktivitetsspor:

Spor 1: Fra kunst & arkitektur til international turisme

Med afsæt i internationale brands såsom Utzon, Krøyer, Ancher, Aalto mv. skal spor 1 understøtte udviklingen af nye oplevelsestilbud indenfor temaerne kunst og arkitektur, samt sætte fokus på innovativ og effektiv markedsføring af dem. Der skal etableres samarbejde mellem mindre aktører inden for kunst, kultur, design og arkitektur med henblik på at skabe en underskov af kulturoplevelser, der udnytter de internationale brands.

Spor 2: Etablering af Kattegatkysten som Danmarks nye kyst gennem udvikling af naturoplevelser langs kysten og oplandet

Formålet med spor 2 er i store træk at etablere og udvikle den nordøstjyske kystlinje, som løber langs Destination Nords mange små og større attraktive feriebyer: Kattegatkysten, som indeholder et stort uudnyttet potentiale. Langs kysten skal der etableres 3-5 vækstgrupper for turismeaktører, som gennemgår udviklingsforløb med fokus på bæredygtighed, forretningsudvikling, digitalisering og sæsonforlængelse. Der skal identificeres 4-6 lokationer, hvor det fra et investorperspektiv vil være attraktivt at investere i overnatningskapacitet, og potentiel investorkontakt etableres. I denne forbindelse udarbejdes 2-3 prospekter på lokationer med særligt potentiale og modenhed.

Spor 3: Erhvervsoplevelser baseret på grønne teknologier

Dette spor har til formål at understøtte udviklingen af oplevelser, der med erhvervsturisme for øje iscenesætter teknologier og grønne løsninger på en helt ny måde. Arbejdet foregår i partnerskab med videns- og klyngeorganisationer. Som del af sporet markedsføres de nye oplevelser målrettet et internationalt publikum inden for særligt forsknings- og teknologimiljøer. Der skal etableres en praktikhub, hvor studerende fra turismeuddannelser kan arbejde med bæredygtig destinationsudvikling og udnyttelse af lokale grønne løsninger i samarbejde med erhvervslivet.

Spor 4: Bæredygtig mobilitet

Dette spor sætter fokus på Destination Nords infrastruktur og mobiliteten mellem kyst, naturområder og bymiljøer. Aktiviteterne inkluderer kortlægning af mobilitet til kyst og naturområder set fra gæstens perspektiv. Der skal udvikles og testes løsninger i samarbejde med blandt andet transportvirksomheder og Dansk Kyst og Naturturisme.

Spor 5: Mobilisering og opbygning af “destination advocacy”

Formålet med spor 5 er at mobilisere og bygge bro til de aktører og samarbejdspartnere, som er centrale for gennemførelse af det samlede projekt. Sporet indebærer derfor etablering af netværk og samarbejdsflader med turisme- og erhvervsforeninger med henblik på at forankre destinationsudviklingen, indsatserne og Destination Nords strategi lokalt.

Projektets udbytte for dig som aktør:

Projektet vil som helhed komme dig som aktør til gode ved at resultere i en styrket, mere bæredygtig og mobil destination med et endnu stærkere oplevelsesudbud, specifikt indenfor kunst, kultur og natur.

Aktiviteterne i spor 1 vil resultere i øget tilstrømning af turister især indenfor storby og kultur samt outdoor-segmentet samt et potentielt øget døgnforbrug og dermed øget omsætning hos turismevirksomhederne.

Aktiviteterne i spor 2 forventes at bidrage til at tiltrække investeringer til forbedring af overnatningskapaciteten i området langs Kattegatkysten.

Aktiviteterne i spor 3 skal bidrage til at tiltrække flere erhvervsturister til Destination Nord og herigennem til at øge omsætningen hos overnatningssteder og møde-/konferencevenues.

Aktiviteterne i spor 4 skal i sidste ende bidrage til at forbedre mobiliteten for Destination Nords gæster og ydermere at forbedre rammerne for bæredygtig mobilitet – fra nord til syd og fra øst til vest. Den forbedrede mobilitet forventes på sigt at have betydning for omfanget af genbesøg blandt områdets gæster.

Etableringen af netværk og samarbejdsflader i spor 5 vil give Destination Nords partnere og aktører mulighed for at få indblik i og være med til at udvikle Destination Nords strategiske arbejde lokalt, foruden muligheden for at styrke sit netværk og samarbejde med destinationens øvrige aktører indenfor samme branche.

Tidsperiode

1.    juni 2021 til 31. december 2023

Bevillingsgiver

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Rebekka Schlippe
Kontaktperson

Head of Marketing & Development

rs@destination-nord.dk