Koncert

Kickstart Kulturturismen

Foto: Austin Neill / Unsplash

Kickstart Kulturturismen sætter fokus på storbyernes kulturoplevelser og hjælper kulturinstitutioner med forretnings- og produktudvikling i kølvandet på Covid-19. Hovedformålet er at øge turisternes kulturforbrug i de fire store byer, så det samtidig sker på en tryg og sikker måde.

2020 har været præget af nedlukninger og restriktioner som følge af corona, og det har haft store konsekvenser for turismebranchen. Derfor har Dansk Storbyturisme, herunder landets fire storbydestinationer Destination Nord, Destination Fyn, VisitAarhus og Wonderful Copenhagen, med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu iværksat en række initiativer, som skal kickstarte den danske storbyturisme.

Initiativerne tæller foruden projekter med fokus på erhvervsturisme og innovation en indsats med kultur og innovation som omdrejningspunkt, hvor i alt 17 kulturinstitutioner i storbydestinationerne bliver en del af et såkaldt KULTUR-TEST-LAB med et tildelt budget. Her skal deltagerne teste konkrete løsninger, som skal sikre kulturoplevelsernes attraktivitet og overlevelse under COVID-19.

Projektets udbytte for dig som aktør:

Destination Nord vil i projektet samarbejde med kulturinstitutioner i destinationens geografi, som har søgt ind på deltagelse i projektet, og bidrage til sparring og vidensdeling med det formål, at virksomhederne får støtte til at afsøge og udvikle nye forretningsidéer og produkter, der kan lokke flere besøgende til.

Samarbejdspartnere

Projektet kører i regi af Dansk Storbyturisme med Wonderful Copenhagen som tovholder, men i nært samarbejde med både VisitAarhus og Destination Fyn.

Tidsperiode

Maj 2020 – September 2021

Bevillingsgiver

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og er en del af det nationale projekt ”Kickstart Dansk Turisme”.
 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Julie Holm Nielsen

Business Developer