Salling Rooftop i Aalborg

Dansk Storbyturisme Strategi 2022-2023

Foto: Mette Johnsen

Udviklingsselskabet Dansk Storbyturisme har til formål at skabe innovation i dansk turisme med henblik på at styrke de danske storbyers markedsandele i den globale konkurrence om de storbyrejsende.

Dansk Storbyturisme er et samlende udviklingsselskab for byerne Aalborg, Aarhus, Odense og København. Selskabets sekretariat er forankret i Wonderful Copenhagen og har til formål at udvikle initiativer på storbyområdet i et tæt samarbejde de fire byer imellem. I samarbejdet repræsenteres de fire byer foruden Destination Nord af destinationsselskaberne Wonderful Copenhagen, VisitAarhus og Destination Fyn.

Den internationale storbyturisme har de senere år oplevet betydelig vækst og bidrager positivt til Danmarks turismeregnskab. Under COVID-19-pandemien har storbyturismen dog været særligt hårdt ramt, fordi restriktionerne som følge af sygdommen blandt andet har ført til markant færre internationale rejsende, og de lokale har søgt væk fra byerne, ligesom møde- og erhvervsturismen har været særdeles udfordret. 

Derfor er det meget vigtigt at få storbyturismen tilbage på vækstsporet, så byerne igen kan bidrage til udviklingen i hele Danmark. 
Der er et stort behov for at genoprette storbyturismen i Danmark, da denne type af turisme i høj grad bidrager til vækst og arbejdspladser. Omsætningen pr. overnatning inden for storbyturisme er f.eks. omtrent fire gange så høj som i kyst- og naturturismen. Samtidig er konkurrencen hård, og der er et stort behov for, at de fire danske storbyer lærer af hinanden, og udnytter de synergier, der er mellem byerne. Derfor er det helt essentielt at Dansk Storbyturisme får skabt en fælles retning for indsatserne og derfor etablerer en fælles strategi.

Strategien for Dansk Storbyturisme i 2020-2023 samler de fire storbydestinationer om udvikling og finansiering af konkrete tværgående indsatser, der understøtter byernes særlige rolle i dansk turisme. Strategien har fire fokusområder: 1) Kulturturisme som innovationsplatform, 2) Forretningsudvikling, innovation og samarbejde, 3) Bæredygtig turismeudvikling og 4) Viden på tværs.

Projektets udbytte for dig som aktør:

Med en fælles strategi for storbyturismen i samarbejde med destinationsselskaberne for Danmarks øvrige tre storbyer vil især partnere og aktører indenfor Aalborgs geografi opleve en styrket indsats for at udvikle blandt andet kultur- og erhvervsturismen, som har været og er hårdt ramt i kølvandet på Covid-19.

Tidsperiode

Strategien er udarbejdet 2020-21, tilpasset i primo 2022 og har en tidshorisont frem til og med 2023.

Samarbejdspartnere

Udviklingsselskabet Dansk Storbyturisme bestående af Wonderful Copenhagen, VisitAarhus, Destination Fyn og Destination Nord.

Tonny Thorup
Kontaktperson

Adm. Direktør/CEO

tonny@destination-nord.dk

Direkte: