Camping

Naturnætter

Foto: Mette Johnsen

I Projekt Naturnætter skal vi genopfinde de naturnære overnatningsmuligheder.

NATURNÆTTER er et projekt under ’Program for naturnær overnatning’ med fokus på at fremme udviklingen af nye overnatningsformer i naturen.

NATURNÆTTER vil bidrage til en gennemgribende transformation af centrale overnatningstilbud, understøtte nye typologier og koncepter, undersøge nye målgrupper og salgsplatforme - og øge kendskab og præference for naturnær overnatning. På den måde vil NATURNÆTTER bidrage til flere overnatninger, øget omsætning og jobskabelse hos turismeerhvervet.

NATURNÆTTER BESTÅR AF FIRE SPOR:

  • SPOR 1 – TRANSFORMATION: Denne indsats vil gennem en række fokuserede og virksomhedsnære forløb arbejde med transformation af eksisterende naturnære overnatningssteder mod at være markedsrelevante bæredygtige overnatningsformer.
  • SPOR 2 - NYE TYPOLOGIER: Denne indsats vil med afsæt i virksomhedscases undersøge udviklingsmuligheder og rammevilkår for etablering af nye typologier i kyst- og naturturismen. output vil være et katalog, der synliggør udviklingsmuligheder, best practice samt eventuelle barrierer.
  • SPOR 3 - PLATFORM OG ANALYSE: Målgruppeanalyse samt kortlægning og test af salg af naturnær overnatningskapacitet på udvalgte platforme.
  • SPOR 4 - STÆRK OUTDOOR FORTÆLLING: Videreudvikle og styrke fortællingen om Danmark som en attraktiv og bæredygtig outdoor-destination - med særlig fokus på overnatningstilbud, kortferie og sæsonforlængelse. Output vil være contentproduktion og markedsføringskampagne på marked Tyskland.

Samarbejdspartnere

Dansk Kyst- og Naturturisme er projektejer, mens VisitDenmark er udførende projektpartner på spor 4.

Tidsperiode

NATURNÆTTER gennemføres i perioden april 2022 - august 2024.

Bevillingsgiver

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmedbestyrelse.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Rebekka Schlippe

Head of Marketing & Development

rs@destination-nord.dk