Koncert

Destinationsudvikling i Destination Nord

Foto: Palle Westergreen

Projektets formål er at konsolidere Destination Nords fire ejerkommuner, Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø i et fælles destinationsselskab, og efterfølgende igangsætte en oplevelsesindsats indeholdende tiltrækning af events samt strategier for kulturoplevelser og outdoor.

Projektet er inddelt i 2 spor: Vækst med viden og Vækst med oplevelser.

Vækst med viden

Projektsporet Vækst med viden har til formål at understøtte konsolideringsprocessen af Destination Nord som et samlet destinationsselskab med fokus på vidensdeling af relevante oplysninger frit tilgængeligt for alle interessenter. Sporet har følgende faser:

  • Konsolideringsproces
  • Fælles strategiproces
  • Udarbejdelse af produktoversigt
  • Forecastmodel – et systematisk kig ind i fremtiden
  • Realtime overvågning af markedstrends
  • Strategi for mobilitet

Vækst med oplevelser

Formålet med sporet Vækst med oplevelser er at understøtte udviklingen af en sammenhængende destination med stærke og attraktive oplevelser krydret med særlige signaturoplevelser af international standard, der appellerer til forskellige målgrupper på forskellige tidspunkter af året. Sporet vægter idéudvikling, sparring, vidensdeling og samarbejde med turistaktører højt. Det inkluderer derfor blandt andet udvikling af forretningsmodeller, en spørgeskemaundersøgelse og i alt 15 aktørworkshops. Sporet har overordnet set følgende aktiviteter:

  • Kortlægning og strategi for kulturoplevelser
  • Kortlægning og strategi for outdoor
  • Kortlægning af destinations events og etablering af eventplatform/årshjul

Projektets udbytte for dig som aktør:

Destination Nords partnere og aktører får muligheden for at deltage i både spørgeskemaundersøgelse og 15 workshops, hvor de kan modtage ekspertviden og støtte til udvikling af deres forretningsmodel, indgå nye samarbejder, udvikle nye og eksisterende netværk, samt give deres mening og behov til kende og på den måde bidrage til Destination Nords fremtidige indsatser til gavn for turismebranchen. 

Tidsperiode:

16 april 2019 til 31. juli 2022 

Bevillingsgiver:

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Rebekka Schlippe
Kontaktperson

Head of Marketing & Development

rs@destination-nord.dk