Giraf i Aalborg Zoo

Særlige oplevelser med fokus på bæredygtighed og lokalt engagement

Foto: Kjetil Løite

Oplev det autentiske Nordjylland og find oplevelser, som både er unikke og har fokus på bæredygtighed. Du kan være kaptajn på egen båd, fodre dyrene og meget mere. Vælg bæredygtigt, det behøver ikke at være kedeligt!

Aalborg Zoo - Orangutang
Aalborg Zoo

Aalborg Zoo

Som den første zoologiske have i verden blev Aalborg Zoo miljøcertificeret i 1999. Det mangeårige arbejde med miljøledelse betyder, at miljøbevidsthed nu er en helt naturlig og integreret del af vores hverdag og sammen med FN's Verdensmål udgangspunkt for vores Zoo Strategi. I dag er Aalborg Zoo således certificeret efter den anerkendte miljøstandard ISO 14001:2015.

Aalborg Zoo fokuserer bæredygtighedsindsatsen på en reduktion af forbruget af naturressourcer, vand, varme og energi, ligesom affaldssortering og valg af lokale og økologiske produkter og materialer spiller en væsentlig rolle. Aalborg Zoo deltager i naturbeskyttelsesprojekter lokalt såvel som internationalt, og gennem både formidling og forskning bidrager de til at øge bevidstheden om miljø- og naturbeskyttelse.

Råt & Godt
Destination NORD

Råt & Godt, Aalborg

Råt og Godt er et bæredygtigt møbelværksted og materialebank, hvor iværksætteri og socialt ansvar danner udgangspunkt for alle aktiviteter. Forretningsmodellen er socialt og miljømæssigt bæredygtig i sin kerne. Her tilbydes en helhedsorienteret beskæftigelsesproces for unge, der ikke trives i uddannelse eller job. De unge hjælper med at bygge skræddersyede møbler og inventar af genbrugsmaterialer til private, virksomheder og institutioner. 'Urban City' er et socialt arbejdsfællesskab for kreative iværksættere og kunstnere, hvor kulturelle og sociale arrangementer kan afholdes i rå rammer, der inspirerer til nytænkning. Alle aktiviteter og processer er bæredygtige og har til formål at fremme social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling. Råt og Godt bidrager derfor også naturligt til de fleste af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Sæby Svømmebad og Wellnesscenter
Sæby Svømmebad og Wellnesscenter

Sæby Svømmebad og Wellnesscenter

Sæby Svømmebad har haft Green Sport Facilitys miljømærke siden 2009. Miljømærket er en del af Green Key, som er et internationalt anerkendt miljømærke. Ordningen er især blevet brugt til at sætte fokus på energi-forbrug, indeklima, samt udfasning af skadelige tilsætningsstoffer i rengøringsmidler m.m. Svømmebadet har haft stor glæde af det netværk og de erfaringsudvekslinger, der naturligt følger Green Key-mærkningen og har ligeledes kunnet mærke medarbejdernes engagement i ordningen.

Svømmebadets wellness-afdeling fungerer ikke kun som terapibassiner og til wellnessarrangementer, men er også et ideelt mødested for den ældre gruppe. Vand og varme er med til at gøre dagligdagen lidt nemmere, samtidig med at afdelingen også agerer som et mødested for såvel borgere som gæster i Sæby.

Læsø Saltsyderi
Kjetil Løite

Læsø Salt

Læsø Salt prioriterer en bæredygtig og lokalt funderet produktion. Alt brænde købes lokalt. Når man kører af landevejen mellem Byrum og Vesterø, kan man lige uden for Byrum se de store stakke af brænde, som ligger og tørrer i op til 1,5 år, inden det leveres på saltsyderiet.

I mange år var der et kongeligt forbud mod saltsydning på Læsø, idet produktionen af salt havde ryddet øen for skov. I dag har Læsø igen store skovarealer, hvor der kan oparbejdes enorme mængder af brænde og træflis, og nu høstes der alene af tilvæksten, som årligt udgør mere end 25.000 kubikmeter træ.