Kano i Aalborg Fjordland
Lille Vildmose

friluftsliv i Aalborg Kommune

Foto:Destination NORD&Destination NORD
Her kan du dyrke et aktivt

Ta’ på eventyr i den vilde, vidunderlige natur

Hammer Bakker, Nordsøstien mellem Hals og Hou, Lille Vildmose og langs Limfjorden. Vi har faktisk ubeskrivelig smuk natur lige i baghaven. Natur, der indgyder til vandring, picnic, cykelture, fred og ro - og store oplevelser.

Besøg den danske vildmark i Lille Vildmose

I Lille Vildmose kan man finde imponerende og uberørt natur med et unikt dyreliv. Området er det største fredede landområde i Danmark, og er det muligt bl.a. at se kongeørne, traner, vildsvin, kronhjorte og elge.  

 

Det kan du lave i Lille Vildmose

Tag med på en guidet tur eller oplev området på egen hånd. Det er muligt at overnatte i shelters ved Birkesøvej og ved Dokkedal.

Fakta

I mangel af kul, blev der tidligere gravet tørv i Lille Vildmose, som kunne bruges som brændsel.  

3 steder med overblik i Lille Vildmose

- Tofte Sø Tårnet
- Brandvagtstårnet
- Rovfugletårnet

Lille Vildmose

Foto:Destination NORD

Lille Vildmose

Foto:Destination NORD

Lille Vildmose

Foto:Destination NORD

Oplev Nordsøstien og Kattegatkysten

Langs Nordsøstien kan man gå kilometer efter kilometer helt uforstyrret. Strandene langs Østkysten er meget børnevenlige, da man skal bevæge sig ret langt ud før vandet bliver dybt. Samtidigt er bølgerne her sjældent så store. Det er muligt at finde lækre krydderurter langs Nordsøstien, som man kan bruge i madlavningen.

 

Det kan du lave langs Nordsøstien

Det lave vand giver gode bademuligheder for både store og små. Der er gode muligheder for at finde rav langs stranden. Fang fisk og rejer eller samle urter. I den store hundeskov kan hunden luftes.

Fakta

Ved Hous sydstrand ligger Hou Batteri, som blev opført under Englandskrigen i 1807.

3 ting du kan opleve langs Nordsøstien

- Find rav
- Snup en dukker
- Saml krydderurter

Nordsøstien

Foto:Destination NORD

Nordsøstien

Foto:Destination NORD

Nordsøstien

Foto:Destination NORD

Oplev skov og hede i Hammer Bakker

Det naturskønne område Hammer Bakker er beliggende mellem Vestbjerg og Vodskov nord for Limfjorden. Området består af mange skovklædte bakker og store hedearealer. Da jorden i Hammer Bakker er stenet og sandet, er der kun få søer, moser og vandløb i området. På grund af den magre jord har området ikke indbudt til opdyrkning eller bosættelse, men der er alligevel mange spor efter tidligere tiders menneskelig aktivitet. Indtil 1688 mødtes herredsmændene og herredsfogeden her på ugentlige møder for bl.a. at afgøre retssager.

 

Det kan du lave i Hammer Bakker

Hærvejen skærer sig igennem bakkerne fra syd til nord, og er derfor den oplagte indgang til området. I den sydøstlige del af området finder du en stor, flot shelterplads, afmærkede vandreruter og MTB-spor og en indhegnet hundeskov. Der er også rigtig gode muligheder for at plukke blåbær og tyttebær i bakkerne eller samle svampe i skovbunden, hvis du vel at mærke kommer i sæsonen.

Fakta

I Hammer Bakker ligger der ikke mindre end 62 gravhøje, hvoraf to,  Tvillingehøj og Stenhøj, er udpeget til nationale fortidsminder. 

3 dyrearter du kan møde i Hammer Bakker

- Grævling
- Duehøg
- Råvildt

Hammer Bakker

Foto:Destination NORD

Hammer Bakker

Foto:Destination NORD

Hammer Bakker

Foto:Destination NORD

Ta' på opdagelse i det frodige fjordland

I fjordlandet er der mulighed for at opleve meget rigt og alsidigt natur. Fra hedelandskaber med mange forskellige planter og dyr, til ådalen, som blev skabt i istiden og naturligvis fjorden, som har givet navn til området.

 

Det kan du lave i fjordlandet 
Fjordlandet inviterer til aktivt friluftsliv, hvad enten du er til fods, på cykel eller i havkajak. Om du nyder at stå med fiskestangen, vindsurfer, eller drømmer om et slag golf i smukke omgivelser. 

 

Fakta

Halkær Sø er resultatet af et stor naturgenopretningsprojekt i 2005. Her slukkede man pumpestationen, der siden begyndelsen af 1900-tallet havde afvandet området, og Halkær Sø blev etableret. I dag huset vådområdet er særdeles varieret fugleliv.

3 steder du skal besøge i fjordlandet

- Halkær Mølle Naturcenter
- Sebbersund Vikingeby
Vokslev Kalkgrav

Aalborg Fjordland

Foto:Destination NORD

Aalborg Fjordland

Foto:Destination NORD

Aalborg Fjordland

Foto:Destination NORD