Gæst rundellen på Strandparken Camping

Nordjyske campingpladser med gode faciliter til autocampister

Foto: Strandparken Camping

Hos Enjoy Nordjylland anbefaler vi vores gæster med autocamper at gøre brug af de mange skønne campingpladser i området. 

Fra Nibe langs Limfjorden ud til Dokkedal og Kattegat findes dejlige og velbeliggende campingpladser, og endda i cykelafstand til Aalborg centrum kan I campere. Fra Hals op langs Kattegatkysten – og ikke mindst omkring Asaa, Sæby og Frederikshavn – findes et stort udvalg af campingpladser. Også i og omkring Skagen er der campingpladser til autocampister, der ligger endda to gode campingpladser helt op på Grenen - ligesom der også i Skiveren på Vestkysten findes en stor campingplads beliggende helt ud til klitrækken. 

Er du til unikke ø-oplevelser, er der to hyggelige campingpladser på Læsø. Så hvad enten autocamperen skal ud til kysten, tæt på vandet, ind i landet tæt på skove og naturområder - eller tæt på byerne med shopping og byliv – findes her overalt campingpladser med gode faciliteter til autocampere.

Hedebo strand camping

Du kan se en komplet oversigt eller søge dig frem efter ønske i vores guide til campingpladser

Foto: Frederik Sørensen

På tur med autocamper? Sådan er reglerne

Til brug for dig, der fører en autocamper, er her i kort form beskrevet hovedregler for campering og parkering. Vær altid opmærksom på lokal skiltning m.v.

Med mindre andet fremgår af skiltning eller regler, så er en autocamper omfattet af de samme regler, som gælder for motorkøretøjer det pågældende sted.

Campingpladser

Du må campere, herunder f.eks. opstille bord- og bænkesæt m.v. og overnatte på en campingplads på linje med andre campinggæster på campingpladsen.

Lystbådehavne

Du må campere, herunder f.eks. opstille bord- og bænkesæt m.v. og overnatte, hvis der er tale om en campingplads. At der er tale om en campingplads på eller i tilknytning til lystbådehavnen, vil i givet fald fremgå tydeligt af skilte eller anden form for markering på pladsen.

Du kan som autocamper parkere på arealer ved en lystbådehavn som på andre parkeringspladser, hvis der ikke er opsat skilte med parkeringsforbud. Reglerne for parkering er beskrevet i afsnittet nedenfor om ”Veje og parkeringsarealer i byer og bymæssigt område.”

Veje og parkeringsarealer i byer og bymæssigt område

I byer og bymæssigt område kan du som autocamper køre og parkere på alle veje, så længe du overholder færdselslovens generelle regler for kørsel og parkering med motorkøretøjer. Det er også tilladt at hvile sig i autocamperens sovekabine.

Er der derimod etableret særskilte regler for motorkørsel og parkering det konkrete sted, så skal du rette dig efter dette. Reglerne kan enten ske gennem en lokal parkeringsbekendtgørelse (udarbejdet af vejmyndigheden med samtykke fra politiet), som man skal kende, eller gennem skiltning på stedet.

Skiltning kan rette sig f.eks. mod tiden, man må parkere, eller arten af køretøjet. Dvs. at hvis det f.eks. er angivet, at man ikke må parkere i tidsrummet fra kl. 23.00 – 7.00, skal dette respekteres.

Det er ikke tilladt i forbindelse med en parkering af en autocamper eller andre motorkøretøjer at opstille bord- og bænkesæt, grill, opslå fortelte o. lign. uden at have søgt vejmyndigheden om tilladelse.

Grønne arealer, f.eks. strande, skove og parker og i andre naturområder

Kørsel og parkering med motorkøretøjer på private fællesveje på landet og rent private veje er tilladt, med mindre det er gjort forbudt.

Autocampere må som andre motorkøretøjer som udgangspunkt hverken køre eller parkere på strande, i skove og parker, ved naturcentre o. lign. og i naturområder, med mindre motorkørsel er gjort tilladt.

Motorkørsel på strande er dog tilladt, hvor det fra gammel tid har været tilladt, fordi stranden har været en almen vej. Det gælder f.eks. ved Vejers og Løkken og på Fanø.

Det er ikke tilladt i forbindelse med en parkering af en autocamper eller andre motorkøretøjer at opstille bord- og bænkesæt, grill, opslå fortelte, opslå tagluger, som muliggør overnatning, o. lign., uden at det er tilladt, enten gennem skiltning eller anden form for meddelt tilladelse fra grundejeren.

Gæst rundellen på Strandparken Camping

Foto:Strandparken Camping