©  Foto:

Voer Å, Voerså

Ørredfiskeri i å som løber ud i Kattegat.

Voers Å har et forløb på ca. 45 km og løber gennem det centrale Vendsyssel. Åen har sit udspring lige syd for Tidemandsholm ca. 5 km øst for Tårs og løber overvejende mod sydøst, syd om Østervrå og forbi herregården Ormholt; den passerer E45 nordøst for Flauenskjold, og fortsætter forbi Voergård og Præstbro til Voerså, hvor den løber ud i Kattegat

Der er gode muligheder for at fange havørred i Voer Å. Havørredopgangen starter normalt i juni måned og gerne efter et stort regnskyl. Højsæson er normalt juli og august, men der kan fanges havørred gennem hele sæsonen. Der fanges hvert år enkelte laks.

Der er indført særregler for Voer Å for at sikre fiskebestanden.

  • Der må ikke hjemtages havørreder fra og med 16. januar til og med 30. april.
  • Der må max. hjemtages 3 havørreder om dagen, i perioden fra 1. maj til og med 15. november.
  • Det er ikke tilladt at fiske med rogn
  • Bækørred skal altid genudsættes uanset størrelse.
  • Der er opsat grønne pæle der markerer hvor der er fiskeret og røde pæle markerer hvor der er fiskeri forbudt.
  • Alt fiskeri i Voer Å er forbudt i havørredernes fredningstid. Fra 16. november til 15. januar - begge dage inklusive
  • Kort over Voer Å Sportsfiskerforenings fiskevand.

Alle regler, herunder regler om færdsel kan findes på www.voeraaspf.dk

Fiskekort: JC Fisk i Sæby.

Fiskekortet gælder også til Dybvad Søpark 

Der er taget udgangspunkt i at Voer Å starter i Voerså og slutter omkring Østervrå.