©  Foto:

Sundby Samlingerne, Frederik Raschs Vej

Raschgaarden huser bl.a. en mindestue for maleren Ole Magnus Rasch der i perioden 1822 - 1862 boede på gården. I Pibemagerhuset findes både tekstiludstillinger og pibesamlinger blandt meget andet.

Sundby Samlingerne består af flere forskellige bygninger, nemlig Bryggergaarden, Raschgaarden, Pibemagerhuset og Brohuset.

Bryggergaarden

Bryggergaarden er Nørresundbys ældste beboelseshus, opført i 1791 efter en brand. Gården har fået sit navn efter bryggeriet Skandia der hørte til i gården i 1855-1940. Huset blev indrettet til museum i 1973 og rummer blandt andet historisk interiør fra det 19. århundrede og en samling portrætter af herredsfogeder, borgmestre og byråd. Mahogni-stuen indeholder Bryggergaardens ældste interiør der stammer helt tilbage fra 1840’erne

Raschgaarden

Mindestuen i Rashgaarden bærer præg af, at Ole Magnus Rasch var af præsteslægt. I Urtehaven, der tilhører Raschgaarden og blev indviet i 1977, findes en stensamling med vandreblokke fra istiden, sten fra bronzealderen med skåltegn, kværnsten og møllesten, og sidst men ikke mindst den sagnomspundne "Kjællingesten".

Kjællingestenen er fundet nordøst for Lindholm Høje, i det nuværende militære øvelsesterræn, og skulle ifølge folkeoverleveringer være sat over en heks der var begravet på det sted.  Gik man rundt om stenen om natten var det som om man blev prikket under fødderne med en kniv eller en saks.

Pibemagerhuset

Pibemagerhuset lå oprindeligt i Vestergade 16, men blev nedtaget i 1952 og genopført på dens nuværende placering i Urtehaven i 1982-1986. I huset udstilles kridtpiber fra pibemager Johan Adolf Rømers pibefabrik. Denne fabrik var Jyllands første af sin slags da den blev anlagt i 1772.

Har man mod på at fordybe sig endnu mere i pibemagerhuset og Johan Adolf Rømers historie, skal man være piv-velkommen, men man skal læse godt efter. Klik og læs mere om Johan Adolf Rømer.

Brohuset

Det tidligere billetkontor ved Pontonbroen over Limfjorden blev nedrevet i 1933 og genopbygget i Nørresundby, hvor det lå indtil 1992. Her blev det igen flyttet, nu til dets nuværende placering i Urtehaven og herefter indrettet som købmandsbutik. Inventaret blev skænket til museet i 1992 og er et minde om de mange små købmænd der før i tiden var i Nørresundby og Sundby-Hvorup kommuner.

Praktiske informationer

Der er indgang gennem Urtehaven, hvor også brohusets kolonial er beliggende. Det er tilladt at spise medbragt mad i Urtehaven ved de opstillede bænke.

Handicapfaciliteter

Handicaptoilet, rampe ved indgangen - kun første sal kan beses af kørestolsbrugere

Læs mere om Sundby Samlingerne i Nørresundby...