©  Foto:

Strandby Kirke og Metodistkirken

Der har altid været et rigt religiøst liv i Strandby, og der findes to kirker i byen – Strandby Kirke og Strandby Metodistkirke.

Som i mange andre små fiskerbyer i Danmark, har den indremissionske retning også domineret i Strandby, hvor samfundets første møde fandt sted i 1904. Indre Mission var indtil slutningen af 1900-tallet kendt for et strengt livssyn, hvor underholdning som f.eks. dans og kortspil ansås for syndigt. Man troede på, at man ville få det bedre efter det jordiske liv, og denne tro appellerede derfor til mange fiskere, hvis liv var præget af slid og hårdt arbejde.

Metodismen fik fodfæste i byen allerede i 1878, og selvom menigheden havde en svær begyndelse, bl.a. fordi de blev forvekslet med mormoner, voksede den med tiden til en af landets største.

Både Indre Missions Samfund og metodistmenigheden eksisterer side om side i Strandby i dag.

Strandby Kirke
Strandby Kirke er byens folkekirke. Den stod færdigopført i 1966 som en filialkirke til Elling kirke, hvor strandbynitterne indtil da gik i kirke. I Strandby havde der i flere år eksisteret et ønske om at få byens egen kirke, og i begyndelsen af 1960'erne havde indbyggerne indsamlet nok private donationer til, at ønsket kunne realiseres. En stor del af donationerne stammede fra to enlige søstre – Johanne og Grethe – fra Nørgaard, som efter at have levet et fromt og sparsommeligt liv donerede deres efterladte midler til kirkebyggeriet ved deres død.

I Strandby syntes man, passende nok, at kirken ligner en fiskekutter med sejl (taget) og styrehus (tårnet), selvom dette ifølge arkitekten Jacob Blegvad ikke var tilsigtet. Derimod stammede inspirationen fra middelalderlige kirkebygninger. Desuden minder stilen om den franske arkitekt Le Corbusiers kapel i Ronchamp.

Metodistkirken
Den første metodistkirke i Strandby blev indviet i 1924 og lå på Havnevej i en bygning, der tidligere havde fungeret som forsamlingshus for byens afholdsforening. Menigheden voksede sig dog hurtigt så stor, at der var behov for mere plads, og i 1960-1961 opførtes den nuværende kirke næsten skråt over for den gamle. Den gamle kirke har siden været bl.a. skoforretning og grillbar, og er i dag privatbolig. Hvis man kigger godt efter, kan man dog stadig se kirketrækkene ved bygningen.

Den nye kirkes arkitektur var anderledes end traditionelt kirkebyggeri på denne tid og stilen blev også livligt diskuteret. Byggeriet blev, ligesom Strandby Kirke, finansieret ved private donationer.

Kirken er placeret, hvor der tidligere var skole, og i dag kan man i kirkens have finde et stort morbærtræ, som den første uddannede lærer i Strandby, lærer Scholl, plantede.