©  Foto:

Stenum Kirke

Stenum Kirke er en mindre landsbykirke.

Den kullede kirke, hvis kirkegård omgives af et usædvanlig højt og kraftigt kampestensdige, består af romansk skib med et vistnok i gotisk tid udvidet kor, sengotisk tårnunderdel mod vest og ligeledes sengotisk våbenhus mod nord. 

Altertavlen er et maleri, som hedder Den barmhjertige Samaritan, udført 1963 af Svend Engelund.

Det tidligere altermaleri, Opstandelsen fra århundredeskiftet,
hænger stadig i kirken.

Kirken blev renoveret i 1993.