©  Foto:

Stensletterne

Under flyvesandslandskabet ligger det oprindelige rimme-doppe landskab.

Når et flyvesandslag eroderes bort kommer det oprindelige landskab frem. Også det landskab kan påvirkes af vinden. Sandet i strandvoldene forsvinder, og tilbage er kun stenene: Der opstår en af de for landsdelen unikke stensletter.

Her sliber vinden de oprindelige strandsten glatte på overfladen. Mange specielle arter af lav vokser på stenene og i sandet mellem dem. Den mest karakteristiske plante hedder sandskæg.

Ridning og kørsel skader stensletterne. Sporene kan ses i mange år, fordi lav kun dårligt tåler slitage og vokser langsomt. Selvom vinden udjævner sporene, får sandskæg gode muligheder for at vokse frem i stedet for lav.

Flere steder på Odden har vinden blæst flyvesandet væk og afdækket nøgne stensletter.

Dette landskab er helt specielt for landsdelen.

I Aalbæk Klitplantage ligger nordre og søndre stenslette. De er dannet ved opskylning af strandvolde langs oddens kyst, som lå her for ca. 4500 år siden.