©  Foto:

Spritten - en del af historien

Limfjordsbyen Aalborg er med tiden blevet synonym med snaps af fineste kvalitet. Traditionen for spritfabrikations er også forbundet med Aalborgs tidligere selvforståelse som ”Byen med de rygende skorstene”. I industritiden blev sloganet ikke forstået negativt, tværtimod anså man en fabriksskorsten, som et tegn på fremgang og udvikling og et mærke for en driftig arbejdsplads.

Fabrikken Spritten blev i 2007 udnævnt til et industriminde, der sammen med 24 andre industriminder skulle indgå i en bygningsmosaisk, som fortæller Danmarks industrihistorie. Spritten er tegnet af arkitekten Alfred Cock-Clausen, som gav fabrikken sit karakteristiske præg af en overgang mellem nyklassicisme og funktionalisme. Fabrikken er en sammensmeltning af behovet for høje og store bygning og en flot udsmykning med vinduesnicher, rytmiske anbragte cirkulærer og rektangulære felter i murværket, som alle bibringer fabrikken sit unikke præg.

Fabrikken er bygget i 1931 som led i større sammenlægning af DDSF fabrikker. Fabrikken blev bygget i vest-byen, for at give plads til et gadegennembrud på Vesterbro i 1930’erne. I 1937 rejste DDSF Kimbrertyren på Vesterbro, hvor den gamle spritfabrik havde stået.