©  Foto:

Sønder Tranders Kirke

Sønder Tranders Kirke i Gistrup består af romansk kor og skib, med tre sengotiske tilbygninger: Tårn mod vest, sakristi på korets nordside og et våbenhus, der mod sædvane er anbragt på tårnets nordside.

Den romanske granit-kvaderbygning hviler på en skrå kantsokkel, og af oprindelige enkeltheder ses den retkantede tilmurede norddør, mens den ligeledes tilmurede syddør er ændret i gotisk tid - antagelig før tårnets opførelse.

Kordegnekontorets åbningstider
Mandag-fredag 9.00 - 13.00