©  Foto:

Skagen Klitplantage

Skagen Klitplantage er med sin beliggenhed mellem 2 have og sit smukt varierede terræn en værdig repræsentant for de mange statsejede klitplantager  langs Jyllands nord- og vestkyst som et værn imod vestenvinden og sandflugten.

Plantagen syd for Skagen, som ligger på begge sider af landevejen mellem Frederikshavn og Skagen, blev anlagt i 1888. Tilplantningen var direkte foranlediget af fiskeriet i Skagen - Forbedret teknologi betød større fangster.

Fangsterne kunne afsættes og videreforarbejdes længere nede i landet, men vejen mellem Aalbæk og Skagen bestod kun af et hjulspor over klit,hede og strand. Skagboerne søgte Rigsdagen om økonomisk hjælp til at forbedre vejen eller til at anlægge en jernbane. Fra Rigsdagen blev der stillet krav om at dæmpe sandflugten, før der kunne bidrages med penge til en jernbane.

Skagboerne forærede i 1888 Klitvæsenet det stykke jord, hvor Skagen Klitplantage blev anlagt og i sommeren 1890 blev Skagensbanen indviet.

De mange anlagte cykel-, vandre- og ridestier i området giver rig mulighed for at opleve det varierede landskab og naturens mangfoldighed.


Læs mere om Skagen Klitplantage