©  Foto:

Skagen Fuglefestival 2023

Skagen Fuglefestival er et arrangement for alle der ønsker at dyrke interessen for fugle.

Festivalen har det formål - i fællesskab at nyde skagenoplevelsen af de tusindvis af trækfugle der passerer hen over Danmarks top.

Forårstrækket rummer en mangfoldighed af fuglearter, herunder også flere sjældne, der passerer Skagen. Derfor er Skagen netop i foråret en attraktiv lokalitet med et væld af fugle og artsrigdommen er stor.

Trækfuglene bruger Skagen Odde som pejlemærke og samlingssted inden turen over Skagerrak, og det gør Skagen til et af Europas bedste steder at studere fugle.

Hvert år passeres Skagen Odde af omkring 350 forskellige fuglearter, heraf mange rovfugle. På en god dag kan du se 10-15 forskellige arter.

Fugletrækket er størst i maj og derfor også oplagt til afholdelse af Skagen Fuglefestival, hvor du har mulighed for at komme med ornitologer ud at kigge på fugle og få meget mere viden om trækfuglenes forunderlige verden.  

Læs meget mere og se programmet