©  Foto:

Sæby Vandmølle

Sæby Vandmølle ved Sæby Å. Den smukke gamle vandmølle i bindingsværk er fra 1710.

Møllen som i virkeligheden er langt ældre tilhørte i en lang årrække Sæbygård Slot.
Er i dag privat bolig.

Kan beses udefra.