©  Foto:

Plovmandshøj Plantage

På den primitive overnatningsplads, Plovmandshøj Plantage, finder du tre shelters og adgang til et muldtoilet. Overnatningsstedet er beliggende midt i skoven ca. 1000 m fra parkeringspladsen ved Doverhøjvej.

Plovmandshøj Plantage er anlagt efter 2. verdenskrig og består hovedsageligt af rødgran, alm. ædelgran og skovfyr, men træarter som røn, hyld, tjørn og eg er også at finde i området nordøst for Blåmandshøj.

Området generelt er tidligere indlandsklit og hedeområde, og der findes derfor en række spændende hede- og klitplanter i skoven som hedelyng, tyttebær, lyng-snerre, sand-star og forskellige laver. Der findes endvidere meget mos i skoven, hvilket giver et blødt underlag for den overnattende gæst i skoven.

Praktiske informationer

Plovmandshøj Plantage ligger nord for Aars. Parkeringspladsen findes inde af Doverhøjvej. Der er to afmærkede vandreruter rundt i skoven, som kan findes på et kort i Naturstyrelsens folder.