©  Foto:

Pikkerbakken

Få den bedste udsigt over Frederikshavn fra den unikke udsigtsplatform på Pikkerbakkerne.

Med en nyanlagt udsigtsplatform, der i form af Skagens Gren strækker sig ud fra toppen af Pikkerbakken, har Frederikshavn fået en ny attraktion. Platformen giver en unik udsigt over byen, havnen og Hirsholmene med kig til både Sæby og Skagen - i klart vejr også til Læsø. Ved platformen kan du endvidere se Kongestenen, hvor tre gange Kong Frederik har sat deres navnetræk. Udsigtspunktet er en yndet lokation for vielser.

Pikkerbakken er en del af en 3 km lang kystskrænt, der er dannet af Yoldia- og Litorinahavet i istiden. Den imponerende skrænt skyldes bl.a., at området har oplevet Danmarks største landhævning. Selve Pikkerbakken rejser sig 71 meter over havet.

Mellem Bangsbo og kysten præges landskabet af den høje indlandsskrænt, der strækker sig fra Gedebjerg i syd til Pikkerbakken i nord. Det højeste punkt er Øksnebjerg 95 meter over havets overflade. Bag skrænten ligger Vrangbækdalen, hvor Bangsbo Å løber, og længere mod vest Flade Bakker der når helt op i 122 meter.

Under skrænten løb den østlige vej gennem Vendsyssel, der i dag er synlig i Bakkevejs forløb, men som ellers løb, hvor Sæbybanens trace senere blev etableret.

Efter et engelsk angreb på Fladstrand i 1809 under Englandskrigen (1807-14) blev der indrettet en observationspost på toppen af den 71 meter høje Pikkerbakken.

Her lå desuden en optisk telegrafstation, der stod i forbindelse med telegrafstationer ved Fladstrands kirke, på Fladstrands fæstning og på Hirsholmene. Mod nord og syd var der forbindelse med kæder af stationer så langt som til Skagen og Århus.

Under anden verdenskrig dukkede de første tyske tropper op på Pikkerbakken allerede få dage efter besættelsen. De opsatte her det første 'Flak und Sperrbatterie Frederikshavn Süd', der skulle indgå i beskyttelsen af troppeudskibningerne via Frederikshavns havn.

Da krigen i 1943 fik karakter af forsvarskrig for tyskerne, blev fæstningen omkring Pikkerbakken udvidet til i alt 70 betonanlæg. Stillingerne i området omfattede et flakbatteri til beskydning af luftmål, et kystbatteri med Artilleriskibet Niels Juels kanoner, et radaranlæg og den nordjyske kommandants kommandobunker.

I dag er kommandobunkeren indrettet som museumsbunker og en del af de øvrige anlæg er frilagte og åbne for publikum.

Efter besættelsen overtog det Danske Søværn stillingerne, og under den kolde krig spillede flådestation Frederikshavn en vigtig rolle for beskyttelsen af farvandet mellem Norge og Danmark. Farvandsovervågningen i området fra Storebælt til Skagen styres stadig i dag fra Kattegats Marinedistrikt på Pikkerbakken.

Det er muligt at køre ad en snoet skovvej op på Pikkerbakken, men man kan også parkere ved Møllehuset, hvorfra der er en pragtfuld spadseretur igennem skoven op til udsigtspunktet.