©  Foto:

Østerby Havn

Nogle siger, at den flotteste solnedgang oplever du ved Østerby Havn! Kom selv og se

På Østerby Havn er der altid aktivitet. Fiskerne sidder på kajen og bøder deres garn, der køres is til kutteren inden afgang, og når de blå fiskekuttere kommer ind efter fiskeriet, er der travlhed med at losse fangsten. Kasserne smides op på kajen, og et øjeblik efter kommer trucken fra Læsø Fiskeindustri og henter de superfriske jomfruhummere.

Her er alt, hvad der hører med til en fiskerihavn – skibsværft, vodbinder, skibselektriker, smedje, redningsstation samt selvfølgelig en købmand, kro og spisesteder samt en fiskehandler.

De ældre fiskere kommer også til havnen, hvor de har færdedes hele deres liv. Lidt spøgefuldt, men kærligt bliver deres lokale kaldt ”universitetet”. Her er helt sikkert også mange kloge betragtninger over livet.

Havnen er fra 1905 og siden midten af halvfjerdserne er fiskeriet koncentreret om jomfruhummere. Læsø Fiskeindustri er i dag en af verdens største eksportører af jomfruhummere.

Prøv at stå tidligt op en sommermorgen, gå en tur til havnen og se ud over havet, når kutterne kommer hjem. Hvis du er heldig, kan du blive inddraget i lidt snak med fiskerne.