©  Foto:

Naturhistorisk Museum - Skagen Naturcenter

Skagen Naturhistorisk Museum er indrettet i den gamle Højen Station, der har været rammen om museets aktiviteter siden 1991.

I museets udstillinger og på naturvandringer, kan man hente inspiration til mange gode naturoplevelser i området.

Museets udstillinger fortæller om dannelsen af Skagen Odde, naturen i Råbjerg Mile, områdets mange fugle, hedens snapseurter og strandens sten samt udstilling af mammutfund fra Nordsøen.

Museet drives på privat basis af 2 biologer.