©  Foto:

Mulighedernes Park

Mulighedernes Park er et mødested for folk i alle aldre. Der er både multihus med café, multibane til spil og andre aktiviteter, baner til streetbasket og hockey og BMX- og skatebane til de seje.

Parken opdeles af gamle levende hegn, og en omfangsrig stistruktur fungerer som parkens skelet. Follingsstien er den gennemgående cykel- og gangsti med forbindelse til Mølleparken. Den røde asfaltsti bugter sig rundt til parkens mange rum og tilbud.

I parkens nordlige del findes små haverum for de mindre børn. Her findes dragehave med labyrint, hulehave, frugthave, tigerhave og skulptursten. I parkens midterste del ses det grønne Multihus, skatebane, amfiteater og BMX-bane. I den sydlige del finder du spejderhus med bålhytte og en indhegnet hundehave, hvor hunden må færdes uden snor. En særlig indhegning er dog forbeholdt hvalpe.

Parken er åben hele døgnet.