Gå til indhold
©  Foto:

Møllehallens Fiskesø

PRISLISTE, REGLER OG INFO OPDATERET
 
PRISLISTER OG REGLER SOM SKAL FØLGES VED DENNE SØ
PRISLISTE:
FOR EN STANG MED EN KROG.
1 TIME 100 KR (15 EUR)
2 TIMER 100 KR. (15 EUR)
3 TIMER 130 KR. (19 EUR)
4 TIMER 150 KR. (22 EUR)
5 TIMER 175 KR. (26 EUR)
6 TIMER 200 KR. (29 EUR)
7 TIMER 225 KR. (32 EUR)
8 TIMER 250 KR. (35 EUR)
 
NATFISKERI (FRA KL 22 TIL 07) 250 KR. (35 EUR)
MEN KUN EFTER AFTALE INDEN KL 22.00 RING PÅ TLF 42216337
BARN UNDER 10 ÅR HALV PRIS IFLG. MED EN BETALENDE VOKSEN.
HVIS MAN ØNSKER 1 EKSTRA TIME KOSTER DEN 80 KR (12 EUR)
 
REGLER & INFO KORT:
HUSK
DER BETALES INDEN, MAN STARTER FISKERIET MED KORREKT TIDSPUNKT, DATO OG TYDELIGT NAVN PÅ BEGGE DELE AF FISKEKORTET!
DEN ENE DEL AF FISKEKORTET OG PENGENE PUTTES I PLASTICPOSE OG PUTTES I RØRET, SOM ER OVENPÅ PENGESKABET UDEFOR TIL VENSTRE NÅR DU GÅR UD AF HUSET. DEN ANDEN DEL BEHOLDER DU I TILFÆLDE AF KONTROL.
HVIS MAN IKKE KAN FREMVISE GYLDIG FISKEKORT VED KONTROL, KOSTER DET 800 KR. I KONTROLGEBYR PR. STANG ELLER POLITIANMELDELSE, BORTVISNING I BEGGE TILFÆLDE!
PENGESKABET (Tømmes dagligt)
CIGARRETSKODDER SKAL I ASKEBÆGERET OG IKKE PÅ JORDEN ELLER I SØEN!
RYD OP EFTER DIG SELV, BRUG AFFALDSSTATIVERENE!
RENSNING AF FISK FOREGÅR OPPE VED HUSET, VED RENSEPLADSEN ER DER EN SPAND TIL FISKEAFFALD, BRUG DÈN OG IKKE DE ALMINDELIGE AFFALDSTATIVER!
HUNDE SKAL VÆRE I SNOR, EFTERLADENSKABER FJERNES!
DET ER FORBUDT AT KNÆKKE, BRÆKKE ELLER SKÆRE GRENE AF TRÆER OG BUSKE!
SE: ØVRIGE REGLER OG INFO LÆNGERE NEDE
HVIS DU VIL VIDE MERE!
ER DU I TVIVL ELLER HAR PROBLEMER AF NOGEN ART RING VENLIGST PÅ TLF. 42216337
 
ØVRIGE REGLER OG INFO:
Der må kun fiskes til eget forbrug!
Der må fiskes med:
Regnorm, majs, spinner, blink,bombarder, flue og powerbait.
Der betales pr. Fiskestang med en krog eller en trekrog.
Fiskekortet er personligt, kan ikke overdrages til en anden person.
For fodring er forbudt.
Fanget fisk renses ved rensepladsen og fiskeaffald puttes i fiskeaffaldsspanden, rensepladsen afleveres i ren gjort stand.
Udsætning af fanget fisk, som er skadet eller ikke er levedygtig er strengt forbudt.
Fiskekort skal forvises på forlangende.
Der er kontrol flere gange dagligt.
Ved mangelende betaling for fiskekort, bliver betragtede som tyveri.
Indebære et kontrolgebyr på 800 kr. eller man vil blive politianmeldt efter straffelovens § 276
Hunde skal være i snor og efterladenskaber samles op.
Alle former for motoriserede køretøjer på søområdet er forbudt.
Henkastning af affald forbudt, brug affaldsspande og askebæger.
Ved upassende opførelse og brud på overstående regler vil medføre bortvisning.
Man bedes vise hensyn til sine medmennesker og respektere andre som man gerne selv vil respekteres.
Ved fejl, mangler eller spørgsmål i øvrigt kontakt undertegnene.
ÅBNINGSTIDER
Fra 06.00 til 23.00
Natfiskeri skal aftales på forhånd ved henvendelse på telefonnr.
+45 42216337
På forhånd tak.
Mikael