©  Foto:

Lokalsamlingen Skagen

Det lokalhistoriske arkiv, Lokalsamlingen, er indrettet i det tidligere Ting- og arresthus.

Her kan besøgende finde bøger, film, fotos, kort og andet arkivmateriale af slægts- og lokalhistorisk interesse.

Arkivet har endvidere en stor samling billeder og arkivalier med relation til havn, fiskeri, værfter og redningsvæsen.

Postkortsamlingen i Tinghuset rummer ca. 2.500 numre. Fra dubletsamlingen byttes der gerne med andre samlere.