©  Foto:

Lokalhistorisk Arkiv - Museumshuset

Lokalhistorisk Arkiv
Arkivalier, fotosamling, kirkebøger og folketællinger

På arkivet opbevares bl.a. kopier af Kirkebøger, Folketællinger, Tingbøger, Skøde- og Panteprotokoller, og med en stor fotosamling er stedet en guldgrube for slægtsforskere.

Det er et meget velbesøgt lokalhistorisk arkiv, hvor "ægte" læsøboere på frivillig basis er gæster fra ind- og udland behjælpelige med at finde rundt i arkivalierne.
Det sker ikke sjældent, hjælperne på arkivet viser sig at være i familie med gæsterne, der forsker i deres slægt

Endelig findes Museets magasiner her.