©  Foto:

Læsø Tangtage A/S

En unik kulturarv bevares.

Læsø Tang- og salthistorie optaget på Unescos tentativliste

Efter mange års målrettet indsats for at redde Læsøs unikke tangtage er tangtagene og saltet nu kommet på Danmarks Tentativliste – og er hermed godt på vej til at blive anerkendt som UNESCO verdenskulturarv

Siden 2008 har man arbejdet ihærdigt for at genskabe den næsten glemte tængeteknik fra Læsø.
Samtidig har en af de største udfordringer været at finde egnet ålegræs i så store mængder, som et tangtag kræver. 

Klik dig ind på de forskellige tanghuse, som spiller en stor rolle i bevarelsen af Læsøs særegne kulturarv.
Der bor kun ganske få mennesker under tangtag i dag.
Og Læsøs tængeteknik er helt enestående i verden.
Det er en historie, der er værd at fortælle og værd at bygge videre på.

En rig kulturarv udsprunget af et fattigt øsamfund, der måtte bruge, hvad der var for hånden.
Og det var kvindehænderne, der sammen udviklede de vasker, der holder de tunge tangtage på plads.