©  Foto:

Læsø Saltsyderi

Saltsydningen er en vigtig del af Læsøs historie og er blevet udført gennem mange hundrede år. Saltsydningen var fundamentet til øens økonomi i middelalderen. I moderne tid er det unikke salt fra Læsø også en vigtig del af af arbejdet på og fortællingen om den lille ø.

Hvad er Læsø Sydesalt?

Læsø er kendt for deres lokale sydesalt, som udvindes af det meget saltholdige grundvand på øen. Det store hav rundt om øen indeholder ca. 2 % salt, grundvandet på Rønnerne kan derimod indeholde op til 14 % salt. Dette niveau af saltindhold gør det muligt at opbygge en produktion og inddampe vandet. Grundvandet fra rønnerne indeholder foruden saltet en række andre gode mineraler. Mineralerne er med til at give saltet den unikke smag.

Arbejdsmetoden med saltsyderi har været kendt siden middelalderen. Den lokale sydning på Læsø stoppede i 1600-tallet grundet et kongeligt forbud. Forbuddet kom på grund saltsyderiets store forbrug af træ, hvilket havde ryddet Læsø for skovområder. Omkring 1900-tallet blev der startet en genplantning af skovarealer, hvilket har medført at saltproduktionen i 1991 kunne genoptages.

Læsø saltets Historie

Der er ved flere forskellige udgravninger på Læsø, fundet rester efter middelalderens saltsydehytter rundt omkring på øen. Dette var også en motivationsfaktor til at få det gamle lokale saltsyderhverv op at køre igen. Ved syderiets genåbningen 1991 blev det etableret som et værksted for unge arbejdsløse fra produktionsskolen på Læsø. Produktionsskolen blev senere hen nedlagt, da syderiet udviklede sig til at blive økonomisk rentabelt, og man derfor kunne tilbyde de unge fast arbejde.

Læsø Salt er sidenhen omdannet til et aktieselskab, der ejes af Læsø Fonden. Formanden for fonden er altid den siddende borgmester i Læsø kommune. Aktierne er låste og fonden har til opgave at drive både Læsø Saltysyderi og Læsø Kur.

En lokal salt- og træproduktion

Alt det træ som bruges i de store ovne på syderiet købes og skoves lokalt på øen. Langs landevejen mellem Byrum og Vesterø, kan du se de store brændestabler, som ligger og tørrer i op mod 1,5 år, inden det kan leveres til brug. Efter skovetablering i 1900-tallet har Læsø igen fået store skovarealer. I dag høstes der kun af skovenes tilvækst, og der kan stadig oparbejdes enorme mængder af brænde og træflis, årligt udgør det over 25.000 kubikmeter.

Gratis foredrag på saltsyderiet

Den lokale saltsyder fortæller om sit fag og om saltets historie på Læsø. Alle der ønsker at høre om stedet og saltets betydning for Læsø, kan ganske gratis høre de spændende historier i de ca. 20 minutter foredraget varer. I højsæsonen kan du få foredrag hver hele time fra kl. 10 til 15 i sydehytten. Bl.a. kan du høre om saltsyderens daglige ansvar, om at saltvandet i de store jernpander holdes på den helt rette temperatur. Saltsyderens vigtigste værktøj træriven, som han trækker gennem vandet. Du får også et indblik i temperaturens vigtighed for saltets kvalitet, saltets porøsitet og smag.

Vil du syde salt?

Du kan prøve at syde dit eget salt på de udendørs minianlæg. I en mindre skala og med grundig vejledning fra de lokale, har du efter en lille times tid ca. 200 gram hjemmelavet sydesalt. Saltet skal du selvfølgelig selv have med hjem som et minde og til brug i madlavningen.