©  Foto:

Krudttårnet

Krudttårnet, der er Frederikshavns vartegn, blev bygget helt tilbage i år 1690 og var det centrale bygningsværk i citadellet Fladstrand. Citadellet er en fæstning og den blev bygget tilbage i år 1653.

Udbygningen med Krudttårnet skete efter den Skånske Krig 1676-1679. Tårnet lå oprindeligt 270 m længere øst på, men blev i 1970'erne flyttet p.g.a. værftsudvidelser.

Det 4.500 tons tunge tårn blev flyttet i ét stykke, afstivet med betonringe og ved hjælp af donkrafte blev det trukket og skubbet til sin nuværende placering, hvor det har stået siden 1975.

Under Store Nordiske Krig (1709-1720) var bygningen støttepunkt for den danske flåde.

Krudttårnet er nu et museum med krudt og kugler samt historien om Fladstrand og flådens historie. På øverste etage ses den særprægede tagkonstruktion foruden kanoner. I sommer perioden opbygges der på hele Krudttårns området en historisk by, hvor historier om Tordenskiold og Fladstrand (Frederikshavn), danner afsættet til sjove aktiviteter og leg for børn, samt inspiration og hygge for hele familien. Der købes et entré armbånd ved indgangen til “Tordenskiolds By” og det gælder til aktiviteter på pladsen, samt besøg inde i Krudttårnet. 

Året rundt tilbyder Krudttårnet kulturelle arrangementer af forskellig art, teaterkoncerter, spise events, samt foredrags dage og udstilling mm., ligesom Krudttårnet kan bestilles og danne rammen om eks. borgerlig vielse.

Du bydes i entréen velkommen af historisk klædt personale fra Støtteforeningen Tordenskioldsdage 1717, som kan fortælle om Krudttårnets historie, flytningen i 70´erne, samt den maritime historie havnen, flåden, Tordenskiold og Fladstrand (i dag Frederikshavn).