©  Foto:

Klitgården Refugium

Christian d. X.'s sommerbolig fra 1914 tegnet af arkitekten Ulrik Plesner.

Klitgården fungerer nu som refugium for kunstnere og videnskabsfolk.