©  Foto:

Kitesurfing på Læsø - kitespot Bovet

Læsø Kite Klub har i tæt samarbejde med Læsø Kommune, Naturstyrelsen og bestyrelsen for Knotten-Bovet Vildtreservat fået en tidsbegrænset tilladelse til kitesurfing i Bovets vestlige del - i tidsrummet fra 1. april til 1. september.

Bovet på Læsø - top kitespot

Bovet er et stort fladvandsområde på sydsiden af Læsø – når vinden er i Ø til SV. Der er meget lavvandet med en vanddybde på maks. 50 cm.

Det er udelukkende den vestlige del af Bovet Bugt, hvor brætsejlads er tilladt. Spottet må kun anvendes i perioden 1. april til 1. september.

Læsø Kite Klub har en tidsbegrænset dispensation til et afgrænset område i et samarbejde med Læsø Kommune og Naturstyrelsen samt interesseorganisationerne bag Knotten-Bovet Vildreservat.