©  Foto:

Høfderne ved Sæby

Fladfisk og meget andet, nord for Sæby.

Nord for Sæby havn er der fremragende fiskemuligheder på og omkring stenhøfderne. Her er der mange chancer at fange skrubber, da der er god vanddybde mellem høfterne og ud til 1. revle.

Waders kan benyttes, men er ikke nødvendig, da høfterne både er med til at holde dybden og fungere som "spisested" for især fladfiskene.

Husk fredningszonen ved udløbet af Sæby Å, Når du kommer nord for Sæby Søbad er fiskeri tilladt.

Husk det lovpligtige fisketegn, der købes på www.fisketegn.dk.

Fangstmuligheder: Fladfisk, havørred, pighvar, havbars, fjæsing og ål. Forår og efterår er at foretrække.