©  Foto:

Hjallerup Kirke

Hjallerup Kirke er opført som distriktkirke i Dronninglund sogn og stod færdig til indvielse d. 6. september 1903.

Kirkebygningen er en af de såkaldte "tyve-tusind-kroners kirker" af samme type, som man kan se mange af i de gamle hedeegne, der ved hedens opdyrkning blev befolket. Tyve tusind kroner var grænsen, man satte for kirkebyggeri, og derfor blev Hjallerup Kirke da også opført og udrustet meget spartansk. Det første alter var således kun prydet med et enkelt trækors, der endnu opbevares i kirken.

Det, der særligt præger kirken, er alterpartiet med den skønne glasmosaikrude (Helle Scarling) som alterprydelse. Fra de lyse yderfelter fortætter farverne sig indefter og samler sig i en strøm - livets strøm - der ligesom vokser frem fra neden og fortsætter opefter. I en cirkel, som danner en korsskæring, samles farverne i kraftig betoning.