©  Foto:

Hellevad Kirke

Hellevad Kirke ligger i klokkerholm ca. 14 km SØ fra Brønderslev.

Hellevad Kirke er en typisk kvaderstensbygget kirke fra 1100-tallet. Kirken er indviet til Skt. Nicolaus. Lige nord for kirken findes en gammel helligkilde, Skt. Nelaus kilde.

Tårnet er fra 1300-tallet og bogstaverne PSF DGT 1759 på tårnets sydside, står for Peter Dtendeldt (ejer af gården Clasholm, der ejede kirken fra 1736, og Dorthea Grundersdatter Thorup. Kirken blev meget tidligt selvejende, nemlig år 1850. Der findes en kirkeklokke fra 1552 støbt af Las Klockesteber. 

Skibet har bjælkeloft, mens der er en gotisk hvælving fra kirkens opførelse.