©  Foto:

Gybels Plantage - Sæby

Gybels Plantage hører til Fritidsgården Store Toftelund, som børnelægen Gybel testamenterede til børnene i Sæby Kommune ved sin død.

Plantagen, som fortrinsvis består af gran- og fyrskov rummer 2 mindre søer med bl.a. haletudser/frøer.
Få en oversigt over stiforløbet på turistbureauerne.