skip_to_main_content
Enjoy Nordjylland

Grenen i Skagen

Grenen er spidsen af Jylland, hvor de to have Skagerrak og Kattegat mødes.

Det er en fascinerende oplevelse at stå på den yderste spids af Jylland og det Europæiske fastland og se bølgerne fra de to have slå sammen og brydes over Skagens Rev.

Men pas på og vær opmærksom på at det på grund af den meget stærke strøm er strengt forbudt at bade her - det er livsfarligt.

En kompasroset i klitten umiddelbart syd for Grenens spids viser, at den faktisk peger mod øst.

På årsbasis passeres Grenen af 110.000 skibe, som er over 150 ton.

Nyd også områdets sæler som fuldstændig har vænnet sig til turisterne og ofte raster på stranden midt i folkevrimlen eller på bunkers ude i vandet. Læs mere om sælerved de danske kyster

Landskabet omkring Grenen er udlagt som naturreservat med adgang for offentligheden, og der er gode muligheder for at gå på opdagelse væk fra turiststrømmen, som er koncentreret mellem P-pladsen og selve Grenens spids. Den store strandflade yderst på Grenen udenfor klitterne skifter udseende konstant. F.eks. opstår lavvandede lagunesøer, som tiltrækker vadefugle.

Følg også en af Grenensporetsruter, og lær mere om både naturen og stedets historie. Fra P-pladsen på Grenen udgår hele fire vandrestier, hvoraf en er befæstet og velegnet til cykler, kørestole og barnevogne. Stierne bringer dig rundt til alle Grenens seværdigheder.

Fra P-pladsen kan du fra påske til og med uge 43 køre med Sandormen helt ud til Grenens spids. "Sandormen" har kørt turister ud på Grenen i over 50 år og er blevet en del af stedets historie.

Gæster, der vælger at gå selv, passerer ude i klitten øst for museet digteren og maleren Holger Drachmanns grav.