©  Foto:

Fisketegn og fiskekort i Sæby

For at blive klar til herlige naturoplevelser med fiskestangen i hånden, skal du huske at købe fisketegn/kort.

Når du gerne vil helt tæt på naturen, er lystfiskeri en dejlig fritidsaktivitet. Nyd den friske luft og den flotte natur, du skal dog huske, at det er dit ansvar at kende de gældende regler, før du tager ud med stang og snøre. Som lystfisker skal du bl.a. have et gyldigt fisketegn og/eller fiskekort og sætte dig ind i fiskerestriktioner og fredningsbestemmelser.

Hvad er fisketegn? 

Er du mellem 18 og 65 år og ønsker at fiske med stang og snøre i danske fiskevande, skal du købe det lovpligtige lystfiskertegn.

Det kan købes online på fisketegn.dk og kan tegnes for en dag, en uge eller et år.

Fisketegnet er personligt, dvs. hver enkelt lystfisker skal have sit eget lystfiskertegn, og det kan ikke tegnes for en institution eller en hel gruppe.

Hvad er fiskekort?

Fiskeri i ferskvand kræver både det obligatoriske fisketegn samt et fiskekort til den å eller sø, du ønsker at fiske i. Flere oplysninger om, hvor du kan købe fiskekort til det pågældende fiskevand fås på det lokale turistbureau.

Fiskekort kan købes hos JC Fiskegrej og Fritid

Husk fredningszoner og -tider

Hvor åer, bække og "indvande" o.lign. løber ud i vandet, er der lovmæssige regler om helårlige fredningsbælter. Fiskeri må ikke finde sted nærmere end 500 meter fra udmundingen.

Hvis udmundingen er mindre en 2 meter bred, gælder reglen om fredningsbælte kun fra 16. september til 15. januar.

Vær også opmærksom på, at der kan være særlige regler om fredningsbælter for enkelte vandløb. Dette gælder fx ved Voer Å's og Elling Å's udløb i Kattegat.

Desuden er det forbudt at fiske i vandløb inden for en afstand af 50 meter fra hhv. indløbet til eller udløbet fra kunstigt anlagte fiskepassager - fx fisketrapper - samt i selve passagen.