©  Foto:

Fisketegn og fiskekort i Frederikshavn

Fisketegn og fiskekort er påkrævet. Se her hvilke tilladelser der gælder i vores område, og hvor du kan købe dem.

Lystfiskeri er en dejlig fritidsaktivitet, hvor du kommer tæt på naturen. Husk dog, det er dit ansvar at kende de regler, der gælder, før du tager ud med stang og snøre. Du skal som lystfisker bl.a. have et gyldigt fisketegn og fiskekort og sætte dig ind i fiskerestriktioner og fredningsbestemmelser.

Vi har lavet en forklaring, så du er rustet til din næste fisketur.

Hvad er fisketegn? 

Hvis du er mellem 18 og 65 år og ønsker at fiske med stang og snøre i danske fiskevande, skal du købe det lovpligtige lystfiskertegn.

Det kan købes online på fisketegn.dk og kan tegnes for en dag, en uge eller et år.

Fisketegnet er personligt, dvs. hver enkelt lystfisker skal have sit eget lystfiskertegn og det kan således ikke tegnes for en institution eller en hel gruppe.

 

Hvad er fiskekort?

Fiskeri i ferskvand kræver både det obligatoriske fisketegn samt et fiskekort til den å eller sø, du ønsker at fiske i. Flere oplysninger om, hvor du kan købe fiskekort til det pågældende fiskevand fås på det lokale turistbureau.

Dagkort til Sæby Å kan købes hos JC Fiskegrej og Fritid.  Fisketegn kan også købes hos Sæby turistbureau, Algade 14, 9300.

Det er muligt at købe dagskort til Voer Å og Dybvad Søpark, i perioden 1. april til 5. november: 


Dagskort til Voer Å og Dybvad Søpark kan bestilles online hos Dybvad Erhvervstøj http://www.dkdybdahl.dk/shop/dagkort-voer-aa-484p.html
Dagkortet kan også købes hos følgende forhandlere: Brasholt - Jagt, Fiskeri og Outdoor, JC Fiskegrej og Fritid, Østervrå Bageri, Dagli` Brugsen Dybvad og Almas Park & Fritid A/S.


Dagkortet gælder ikke til Gerå, hvor Voer Å Sportsfiskerforeningen også har fiskevand. Ønsker man at fiske i Gerå skal man være medlem i Voer Å Sportsfiskerforening.

Husk fredningszoner og -tider

Hvor åer, bække og "indvande" o.lign. løber ud i vandet, er der lovmæssige regler om helårlige fredningsbælter. Fiskeri må ikke finde sted nærmere end 500 meter fra udmundingen.

Hvis udmundingen er mindre en 2 meter bred, gælder reglen om fredningsbælte kun fra 16. september til 15. januar.

Vær også opmærksom på, at der kan være særlige regler om fredningsbælter for enkelte vandløb. Dette gælder fx ved Voer Å's og Elling Å's udløb i Kattegat.

Desuden er det forbudt at fiske i vandløb inden for en afstand af 50 meter fra hhv. indløbet til eller udløbet fra kunstigt anlagte fiskepassager - fx fisketrapper - samt i selve passagen.