©  Foto:

Elling Å

Å med mulighed for fiskeri og at se vilde fugle.

Flot beliggende å med gode fangstmuligheder. Her er strandeng, hvor vibe, gravand, rødben, strandskade, tårnfalk, gul vipstjert, engpiber og rørspurv yngler.

Om foråret er der tit musvåge, tårnfalk samt lidt sjældnere dværgfalk og blå kærhøg. Der ses også tit mosehornugler. 

I og omkring vandhullerne ses grågås, krikand og pibeand foruden vadefuglearter, som stor regnspove, hjejle, hvidklire og mudderklire.

Elling Å er en mellemstor å. Lavt og klart vand det meste af tiden. Natfiskeri dyrkes meget med flue fra jun. –sept. på den nederste del af åen (Engen).

Anbefalinger: Der sælges dagkort i div. forretninger.

BEMÆRK: Ved ormefiskeri er krogstørrelse 4/0 lovbefalet.

Fiskeri på dagkort ikke tilladt på nederste stykke (Engen) - kun ifølge med et foreningsmedlem. Foreningen der har fiskeretten: Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn.

Husk: Nedgængere er total fredet.

Husk det lovpligtige fisketegn, der købes på www.fisketegn.dk.

Fangstmuligheder: Bækørred (marts-november), Havørred (februar-november), Regnbueørred (februar-november), Steelhead (februar, marts, november), Ål (juni-august), Laks kan forekomme (sjælden)