©  Foto:

Ellekrattet

Natur og massere af småfugle, hvor havene mødes.

På Grenen ligger Ellekrattet, Danmarks nordligste løvskov, hvor alt får lov at gro, som det vil.

Omkring Ellekrattet ligger en lille sø med tilhørende rørskov samt diverse småkrat.

Området er, ligesom alle jordene nord for Skagen By, under kraftig tilgroning som følge af en generel grundvandssænkning. 

Her kan man observere og opleve mange forskellige almindelige småfugle, men også sjældne fugle ses ofte, f.eks. Pirol, Lille Flagrespætte og Lille Fluesnapper -dels fugle på træk og dels rastende fugle i krattet.

Desuden observeres året rundt mængder af havfugle, måger, terner, ande- og alkefugle i farvandet ud for Grenen.