©  Foto:

Egnssamlingen for Østvendsyssel

Egnsmindesamlingen for Østvendsyssel

Egnsmindesamlingen for Østvendsyssel består af 2 mindre huse og et mindre gårdanlæg. Tilsammen fortæller de Østvendsyssels historie fra Stenalderen og frem til midten af vores århundrede. I urmagerhuset berettes den ældste tids historie, og vi ser bondens hjem omkring 1800-tallet. På museet findes også landhandel fra 1930´erne, en smedje, et skomagerværksted mm. Landbohave er under opbygning, og vi dyrker marken med gamle afgrøder og maskiner.

Museumsgården Lille Knudsgård med 60 tønder land var en af de 13 gårde i Try i 1801. Stuehuset fra 1835 står med indbo fra de sidste ejere. Kostalden fra 1904 er i røde sten og laden er fra 1800-tallet. Da gården blev udstykket i 1917 blev en fjerde længe nedrevet.

Hvert år afholdes der flere aktivitetsdage, bl.a. Høstdagen som er en fast tradition hvert år.

På aktivitetsdage er værkstederne bemandet og udstillingerne åbne kl. 11 - 16. Købmandsbutikken er åben og der er kaffe på kanden i Knudsgårds Rolling. Se mere på hjemmesiden og på Facebook.

Her vil være åbent kl. 13 - 16 øvrige søndage fra 14. april til 20. oktober eller efter aftale.        

 

Egnssamlingen for Østvendsyssel (tidl. Try Museum) var indtil 1. januar 2018 en del af Museerne i Brønderslev Kommune, men er fra denne dato blevet en selvstændig forening.