©  Foto:

Dokkedal Kirke

Hver enkelt kirke har sin egen historie at fortælle - enten fordi den er knyttet tæt til bestemte personer, hvis betydning for området har været meget stor, eller også fordi den i sig selv er særpræget.

 

Dokkedal Kirke blev opført i 1964 som resultat af en stor lokal opbakning. Kirkerne er en del af kulturarven i Lille Vildmose, og Dokkedal Kirke er en ud af 10 kirker i området. Denne kirke er dog meget speciel, da den er en landsbykirke bygget efter industrialiseringen.

Området omkring Dokkedal var uden kirke fra begyndelsen af 1800-tallet og frem til kirkens tilblivelse i 1960erne. Indtil da var det erklæret af Aalborg Stifts biskop, at gudstjenester måtte afholdes i Dokkedal skole.

En ønsket kirke

Som det lyder kan man dårligt svinge en død kat uden at ramme en kirke i Danmark, men her er et helt særligt tilfælde, hvor Dokkedals beboere stod sammen for at finansiere og bygge denne enestående kirke.

Fra sin tilblivelse og helt frem til sit jubilæum i 1990, har det altså været tradition for Dokkedals befolkning at stå sammen om denne kirke, ikke blot som et sted for bøn, dåb, ægteskab og død, men som et sted for samvær og broderskab.

læs mere om Dokkedal Kirke...