©  Foto:

De Himmerlandske Heder

De Himmerlandske Heder repræsenterer den danske natur i sin bedste form. Heden dækker over Vindblæs Hede, Oudrup Hede, Lundby og Ajstrup Hede og Kyø dale og er et fredet naturområde på over 1.300 ha. 

Heden er resterne af et kæmpestort hedeområde, der indtil 1800-tallet dækkede store dele af Vesthimmerland fra Limfjorden til Rold Skov. 
En stor del af området er i dag fredet med offentlig adgang, hvor en ca. 20 km lang afmærket vandrerute fører dig gennem en helt enestående, nærmest vildmarksagtig, natur.

Naturliv, dyreliv og spor fra fortiden

De Himmerlandske Heder ligger på gamle indsander med mange klitter, der giver landskabet et afvekslende udseende. Hederne skæres over på midten af Bruså-dalen, der som et frodigt, grønt bælte bryder det tørre hedelandskab. Ved Kyødale falder lyng- og enebærbevoksede skrænter ned mod kær og moser omkring Vidkær Å. 

Sandflugt

De sandede morænebakker, hvor De Himmerlandske Heder ligger, har været ramt af sandflugt i flere omgange, første gang formentlig ret hurtigt efter istidens afslutning for 12.000 år siden. Et tørt og blæsende klima satte dengang sandet på vandring i det skovfattige landskab. Også i jernalderen og middelalderen har der formodentlig været sandflugtsperioder på grund af overgræsning og anden hårdhændet udnyttelse af heden.

Kulturspor

I dag fremtræder De Himmerlandske Heder som et øde og ubeboet naturområde, men ved nærmere eftersyn findes der masser af kulturspor i form af bl.a. gravhøje og oldtidsagre, der fortæller om tidligere tiders bosætning og opdyrkning af området.

Nærmere information

Se folder om De Himmerlandske Heder

Aalborg Kommune laver hvert år ture i området, som du kan deltage i. Kontakt Aalborg Kommune for mere information.