Enjoy Nordjylland

'De blev derude'

Monument i hvid marmor opsat på Skagen Assistens Kirkegård.

Skænket af borgere i Skagen Kommune til minde om Skagensfiskere/søfolk, der er omkommet på havet.

Monumentet forestiller en synkende fiskekutter og rundt om på sokkelen står navnene på de omkomne fra 1862 til i dag.

Havet er Skagens eksistensgrundlag, men er også en hård og ubønhørlig nabo.